Wydarzenia Wydarzenia

Konsultacje Społeczne

           Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF oraz ekosystemów referencyjnych na terenie RDLP w Olsztynie, Nadleśnictwo Ciechanów przedstawia do konsultacji lasy HCVF 3.2 ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy i HCVF 6 – lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej oraz Wykaz ekosystemów referencyjnych. Ekosystemy referencyjne to powierzchnie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, pozostawione bez ingerencji.

W załączeniu przedkładamy ankietę w celu zgłaszania uwag/wniosków, mapę lokalizacji lasów HCVF 3.2 i HCVF 6 oraz powierzchni referencyjnych oraz zestawienie lasów HCVF 3.2 i HCVF 6 oraz wykaz powierzchni wytypowanych jako ekosystemy referencyjne Nadleśnictwa Ciechanów.

 

Szczegółowe informacje są dostępne również biurze Nadleśnictwa Ciechanów. Osoba do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych:

Maja Dygul-Nastaszyc

Tel. 23 672 45 16 wew. 332

maja.dygul@olsztyn.lasy.gov.pl

Uwagi i wnioski można wnosić w terminie do 10.06.2019r. drogą elektroniczną na adres: maja.dygul@olsztyn.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Ciechanów, ul. Płocka 21c, 06-400 Ciechanów, na załączonej ankiecie.