Wydarzenia Wydarzenia

75 rocznica śmierci Adama Rzewuskiego ps. „Burza”

W dniu 29 marca 2019r. na terenie Nadleśnictwa Ciechanów odbyła się uroczystość upamiętniająca 75 rocznicę śmierci Adama Rzewuskiego ps. „Burza” żołnierza Armii Krajowej.

Adam Rzewuski zaledwie 17 – letni żołnierz 31 marca 1944r. został ranny w czasie pełnienia służby w Lesie Lekowskim i zmarł po torturach na posterunku żandarmerii.

Przed śmiercią oznajmił: “Umieram, ale przysięgam, że nikogo nie wydam. Przeze mnie nikt cierpieć nie będzie…”. W nocy zerwał bandaże i zmarł z upływu krwi. W pełni świadomie wybrał  śmierć jako wyzwolenie od tortur i pytań. Zdawał sobie sprawę, że w ten sposób uchroni swoich współtowarzyszy i najbliższą rodzinę przed zemstą Gestapo.

Dzięki staraniom rodziny Adama Rzewuskiego, Zarządowi Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ciechanowie, Towarzystwu Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz lokalnych leśników pamięć o nim jest ciągle żywa. „Burza” dla tutejszej młodzieży to bohater na miarę członków Szarych Szeregów i Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”.