Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Joanna Racka
tel. 23 672 45 16 wew. 336
e-mai: joanna.racka@olsztyn.lasy.gov.pl