Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ZAWIADOMIENIE O CZĘŚCIOWYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PAKIET I, II, IV, V, VI, VII, VIII,XI w Nadleśnictwie Ciechanów

ZAWIADOMIENIE O CZĘŚCIOWYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PAKIET I, II, IV, V, VI, VII, VIII,XI w Nadleśnictwie Ciechanów

 

ZAWIADOMIENIE O CZĘŚCIOWYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PAKIET I, II, IV, V, VI, VII, VIII,XI

 

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ciechanów informuje, że w prowadzonym postępowaniu „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ciechanów w roku 2021”, jako najkorzystniejsze oferty do realizacji poszczególnych części zamówienia zostały wybrane:

 

Nr i nazwa pakietu (części) zamówienia

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

 

 

Kryteria oceny [pkt]

Ocena oferty [pkt]

I. Leśnictwo Szulmierz

Przeds. Usł. Leśnych „FOREST” Paulina Poździał, Olszyny 98, 12-100 Szczytno

Kryterium „cena” -60 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -40pkt

Waga oferty 100pkt

Na Pakiet I wpłynęły trzy oferty.

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp  wybrał ofertę tego Wykonawcy do realizacji zamówienia w przedmiotowym Pakiecie.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

 

Oferta wybrana do realizacji zamówienia

Waga oferty 100 pkt

Grzegorz Jarząbek ZUL Komorowo 21/3, 13-113 Janowo

Kryterium „cena” - 58,15 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -0pkt

Waga oferty 58,15 pkt

Na Pakiet I wpłynęły trzy oferty. Zgodnie z kryteriami oceny ofert przedmiotowa oferta uzyskała mniejszą liczbę punktów.

Waga oferty 58,15 pkt

Usługi Leśne Roman Barcikowski, ul. Wójtostwo 14, 06-500 Mława

Kryterium „cena” - 58,93 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -40pkt

Waga oferty 98,93 pkt

Na Pakiet I wpłynęły trzy oferty. Zgodnie z kryteriami oceny ofert przedmiotowa oferta uzyskała mniejszą liczbę punktów.

Waga oferty 98,93 pkt

II. Leśnictwo Dunaj

Konsorcjum Firm:

ZUL Bogumił Kamiński ul. Lidzbarska 35a, 09-300 Żuromin

ZPHU „MiG” s.c. MKP Malanowscy ul. Rycerska 29, 06-400 Ciechanów

„BAŁDYGA” Jerzy Bałdyga ul. Lipowa 9, 09-100 Płońsk

 

Kryterium „cena” - 60 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” - 40pkt

Waga oferty 100pkt

Na Pakiet II wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp  wybrał ofertę tego Wykonawcy do realizacji zamówienia w przedmiotowym Pakiecie.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ. Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

Oferta  wybrana do realizacji zamówienia

 Waga oferty 100pkt

IV. Leśnictwo Lekowo

Konsorcjum Firm:

ZUL Bogumił Kamiński ul. Lidzbarska 35a, 09-300 Żuromin

ZPHU „MiG” s.c. MKP Malanowscy ul. Rycerska 29, 06-400 Ciechanów

„BAŁDYGA” Jerzy Bałdyga ul. Lipowa 9, 09-100 Płońsk

Kryterium „cena” - 58,12 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -40pkt

Waga oferty 98,12pkt

Na Pakiet IV wpłynęły dwie oferty.

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp  wybrał ofertę tego Wykonawcy do realizacji zamówienia w przedmiotowym Pakiecie.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

 Oferta wybrana do realizacji zamówienia

 Waga oferty 98,12 pkt

Grzegorz Jarząbek ZUL Komorowo 21/3, 13-113 Janowo

Kryterium „cena” -60 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -0 pkt

Waga oferty 60pkt

Na Pakiet I wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z kryteriami oceny ofert przedmiotowa oferta uzyskała mniejszą liczbę punktów.

Waga oferty 60 pkt

V. Leśnictwo Raciąż

Konsorcjum Firm:

ZUL Bogumił Kamiński ul. Lidzbarska 35a, 09-300 Żuromin

ZPHU „MiG” s.c. MKP Malanowscy ul. Rycerska 29, 06-400 Ciechanów

„BAŁDYGA” Jerzy Bałdyga ul. Lipowa 9, 09-100 Płońsk

Kryterium „cena” -60 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -40pkt

Waga oferty 100pkt

Na Pakiet V wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp  wybrał ofertę tego Wykonawcy do realizacji zamówienia w przedmiotowym Pakiecie.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

 Oferta wybrana do realizacji zamówienia

 Waga oferty 100 pkt

VI. Leśnictwo Sójki

Konsorcjum Firm:

ZUL Bogumił Kamiński ul. Lidzbarska 35a, 09-300 Żuromin

ZPHU „MiG” s.c. MKP Malanowscy ul. Rycerska 29, 06-400 Ciechanów

„BAŁDYGA” Jerzy Bałdyga ul. Lipowa 9, 09-100 Płońsk

Kryterium „cena” -60 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -40pkt

Waga oferty 100pkt

Na Pakiet VI wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp  wybrał ofertę tego Wykonawcy do realizacji zamówienia w przedmiotowym Pakiecie.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

Oferta wybrana do realizacji zamówienia

 Waga oferty 100 pkt

VII. Leśnictwo Bardonki

Konsorcjum Firm:

ZUL Bogumił Kamiński ul. Lidzbarska 35a, 09-300 Żuromin

ZPHU „MiG” s.c. MKP Malanowscy ul. Rycerska 29, 06-400 Ciechanów

„BAŁDYGA” Jerzy Bałdyga ul. Lipowa 9, 09-100 Płońsk

Kryterium „cena” -60 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -0pkt

Waga oferty 60pkt

Na Pakiet VII wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp  wybrał ofertę tego Wykonawcy do realizacji zamówienia w przedmiotowym Pakiecie.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, Wykonawca uzyskał  punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

Oferta wybrana do realizacji zamówienia

 Waga oferty 60 pkt

 

 

VIII. Leśnictwo Gołoty

Zakład Usługowo-Handlowy „Las i Ogród” Janusz Radzki, Chylin 70, 09-460 Mała Wieś

Kryterium „cena” -60 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -40pkt

Waga oferty 100pkt

Na Pakiet VIII wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp  wybrał ofertę tego Wykonawcy do realizacji zamówienia w przedmiotowym Pakiecie.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

 

Oferta wybrana do realizacji zamówienia

 Waga oferty 100 pkt

 

XI. Szkółka Leśna w Sulerzyżu

Usługi Pielęgnacyjne Drzewek Leśnych Stanisław Lewandowski Rumoka 47, 06-452 Ościsłowo

Kryterium „cena” -60 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -40pkt

Waga oferty 100pkt

Na Pakiet XI wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp  wybrał ofertę tego Wykonawcy do realizacji zamówienia w przedmiotowym Pakiecie.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ. Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

 

Oferta wybrana do realizacji zamówienia

 Waga oferty 100 pkt