Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna ma na celu zapoznanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zasadami działania zrównoważonej gospodarki leśnej. Priorytetem Lasów Państwowych jest rozpowrzechnanie wiedzy o ochronie przyrody, ochronie lasu, jego hodowli i racjonalnym gospodarowaniu zasobami leśnymi.
 
Dzialania te pozwalają uczestnikom zajęć prowadzonych przez doświadczonych leśników otworzyć się na las, dostrzec korzyści płynące ze spędzania czasu na łonie natury oraz zjednoczyć się w walce o dobro i przyszłość lasów.
 
OBIEKTY EDUKACYJNE W NADLEŚNICTWIE CIECHANÓW
 

Leśna ścieżka przyrodnicza

Ścieżka przyrodniacza ma długość około 1 km, zaczyna się i kończy w pobliżu miejsca postoju pojazdów, gdzie bezpiecznie można pozostawić swój samochód. Trasa przemarszu jest trasą łatwą i dostępną dla osób nawet o niskim przygotowaniu fizycznym. Na trasie ścieżki umieszczono tablice tematyczne w celu zilustrowania różnych zagadnień. Jednym z obiektów na trasie ścieżki, wykonanych przez człowieka, jest remiza leśna, która stanowi niewielką lukę  we wnętrzu drzewostanu, obsadzoną miododajnymi krzewami i drzewami, często obradzającymi owocami. Miejsce to tworzone jest jako przyszłe środowisko życia pożytecznych owadów i drobnych ptaków, które korzystnie wpływają na stan zdrowotny lasu. Integralną częścią ścieżki dydaktycznej są miejsca do odpoczynku, w których rozmieszczono urządzenia rekreacyjne - ławy, stoły, wiaty. Punkty te zostały połączone z przystankami tematycznymi, które pozwalają przeprowadzić plenerowe pogadanki i dyskusje.
 

 

Na początku ścieżki znajduje się miejsce pamięci narodowej. Na obszarze tym hitlerowcy stracili setki osób z całej Ziemi Ciechanowskiej. Tutaj również pochowano w zbiorowej mogile bezimienne ofiary faszystowskiego terroru. Trasę ścieżki kończy duże miejsce na ognisko, które planowane jest w formie półkolistej wiaty otaczającej palenisko. 

 

Izba edukacyjna w zabytkowej leśniczówce w Bardonkach

W byłej kancelarii leśnictwa w leśniczówce Bardonki znajduje się sala edukacyjna (zielona klasa) wyposażona w tablice tematyczne, mikroskopy wraz z praparatami, gabloty, w których podziwiać można owady, zabytkowe leśne eksponaty i wiele innych.
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

 

JPSS

Corocznym działaniem pozwalającym na ocenę zagrożenia drzewostanów sosnowych ze strony szkodników pierwotnych jest  poszukiwanie ich późną jesienią. Najlepszym momentem wykonania JPSS, jak sama nazwa wskazuje, jest jesień przed wystąpieniem mrozów i opadów śniegu. Dokładną datę JPSS określa Zespół Ochrony Lasu (ZOL) na podstawie wieloletnich obserwacji.

W drzewostanach z przewagą sosny powyżej 20 roku życia, w wyznaczonych partiach kontrolnych wybiera się jedno drzewo. Poszukiwania prowadzone są metodą podokapową. Po wyznaczeniu obrysu rzutu korony należy przeszukać ściółkę, aż do pnia drzewa. Oprócz poszukiwań w gruncie należy również dokonać lustracji pnia do wysokości 1,5 m w celu odnalezienia ewentualnych kokonów boreczników.

Żerowanie większej ilości owadów na liściach drzew doprowadza do ich dotkliwego ubytku czyli defoliacji, osłabiając w ten sposób drzewo i narażając na atak szkodników wtórnych.

Jesienne poszukiwaniu mają na celu określenie zagrożenia w roku kolejnym ze strony:

  • strzygonia choinówka – Panolis flammea (Den. et Schiff.),
  • poproch cetyniak – Bupalus piniaria (L.),
  • siwiotek borowiec– Hyloicus pinastri (L.)
  • barczatka sosnówka – Dendrolimus pini (L.)
  • osnuja gwiaździsta – Acantholyda posticalis Mats.
  • borecznikowate- (Diprionidae)

Zebrane i oznaczone okazy przesyłane są do właściwego terytorialnie ZOL.

Zespół Ochrony Lasu określa możliwość wystąpienia gradacji w kolejnym roku oraz stopień ewentualnego zagrożenia drzewostanów nadleśnictwa.