Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring wybranych gatunków i lasów HCVF

Nadleśnictwo Ciechanów prowadzi regularny monitoring wybranych cennych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia wszelkich działań mogących zaszkodzić ekosystemom leśnym. 

 

Lista wybranych gatunków chronionych według preferowanych siedlisk.pdf