Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Ciechanów
Nadleśnictwo Ciechanów
23 672 45 16
23 672 59 49

ul. Płocka 21c
06-400 Ciechanów

Nadleśniczy
Tomasz Dróżdż
23 672 45 16
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Sarnowski
23 672 45 16
Główny Księgowy
Olga Wilkowska
23 672 45 16 wew. 611
Inżynier Nadzoru
Zbigniew Łukasiak
23 672 45 16 wew. 219

Dział gospodarki leśnej

Urszula Nawrocka-Sabas
Specjalista ds. gospodarki towarowej i marketingu
Tel.: 23 672 45 16 wew. 333, tel. kom. 694 466 066
Maja Dygul-Nastaszyc
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 23 672 45 16 wew. 332
Mateusz Tylicki
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 23 672 45 16 wew. 571, tel. kom. 576 070 640
Renata Kocięcka
Specjalista ds. stanu posiadania i ochrony ppoż.
Tel.: 23 672 45 16 wew. 335
Arkadiusz Karpiński
Specjalista ds. szkółkarstwa i nasiennictwa
Tel.: 23 672 45 16, tel. kom. 668 879 816
Joanna Racka
Specjalista SL
Tel.: 23 672 45 16 wew. 336

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Sławomir Tatarynowicz
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 23 672 45 16 wew. 331
Dariusz Jasiński
Specjalista ds. administracyjnych i infrastruktury
Tel.: 23 672 45 16 wew. 673
Barbara Paprocka
Specjalista ds. administracyjno - socjalnych
Tel.: 23 672 45 16 wew. 672

Dział Finansowo - Księgowy

Bożena Trzeciak
St. Księgowa ds. rozliczeń finansowych
Tel.: 23 672 45 16 wew. 600
Beata Tatarynowicz
St. Księgowa
Tel.: 23 672 45 16 wew. 334
Edyta Czarnewicz
Księgowa
Tel.: 23 672 45 16 wew. 612

Dział kadr

Ewa Godlewska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 23 672 45 16

Straż Leśna

Paweł Kowalski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 23 672 45 16 wew. 221 tel. kom .602 795 496
Sebastian Kozicki
Strażnik Leśny

Punkt alarmowo-dyspozycyjny

Punkt alarmowo-dyspozycyjny
Tel.: 23 672 45 16 tel. kom. 576 070 530