ZESPÓŁ PRZYRODNIOCZO LEŚNY
 
"Pólka-Raciąż"
 
Zespół ten ustanowiony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 27 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Pólka-Raciąż". Położony jest on na terenie gminy Raciąż i miasta Raciąż powiatu płońskiego. Zajmuje powierzchnię 2 330 ha.