Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

 

Nadleśnictwo Ciechanów sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa położonych na terenie powiatów:

ciechanowskiego – 7352,11 ha

mławskiego – 1593,34 ha

płońskiego – 1886,00 ha

przasnyskiego - 166,42 ha


Leśniczowie w ramach zasięgu leśnictw prowadzą nadzór zarówno nad lasami państwowymi jak i innych własności.

 

Bardzo duże znaczenie Nadleśnictwo przywiązuje do zalesiania gruntów porolnych. W roku 2002 i 2003 na terenie Nadleśnictwa zrealizowano zalesienia w ramach Ustawy z dnia 8 czerwca 2001r o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U.2001.nr 73. poz.764) Objęły one powierzchnię odpowiednio – 38,66 ha i 101.35 ha

Nadleśnictwo aktywnie uczestniczy w informowaniu rolników o możliwościach zalesień w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz sporządza „Plany Zalesień" do podjętych już działań.

REALIZACJA PLANÓW ZALESIEŃ W RAMACH PROW

Rok planu

Powierzchnia

Zalesienia sztuczne

Sukcesja naturalna

2005

41,79

 

2006

105,57

 

2007

35,16

 

2008

31,75

14,02

2009

26,99

10,27

2010

40,82

 

2011

47,95  
2012

97,57

 

                   2013     26,24ha

                   2014          -

                   2015       6,26ha

                   2016       1,65ha

                   2017          -


Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zalesień w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zamieszczone są na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Druk wniosku o spąrządzenie "Planu zalesienia"