Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Zadania z zakresu hodowli mają kluczowe znaczenie dla kształtowania środowiska naturalnego regionu. Nadleśnictwo Ciechanów szczególne znaczenie na tym obszarze przywiązuje do kształtowania stref ekotonowych na granicy ekosystemów leśnych i polnych, ochrony i wzbogacania bioróżnorodności oraz właściwego kształtowania stosunków wodnych.

Zadania z zagospodarowania lasu – wykonanie [ha]

Prace leśne

2017

2018

 

Odnowienie zrębów zupełnych

20,82

13,83

 

- w tym odnowienia naturalne

17,55

11,57

 

Odnowienia po rębniach złożonych

42,42

45,31

 

Odnowienia halizn i płazowin

 

 

 

Zalesienia gruntów porolnych

4,99

 

 

Odnowienia pod osłoną drzewostanu- wprowadzenie II piętra

 

 

 

Poprawki

6,14

2,81

 

Pielęgnowanie upraw

203,58

218,48

 

Wprowadzanie podszytów

 

 

 

Czyszczenia późne

83,43

124,76

 

Trzebieże wczesne

189,98

460

 

Trzebieże późne

385,16

178,72

 

Sadzonki świerka pospolitego ze Szkółki Leśnej w Sulerzyżu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Sadzonki świerka pospolitego ze Szkółki Leśnej w Sulerzyżu